v pátek 14.2.2020 v 8.00 hodin proběhne v mateřské škole vyšetření zraku organizací Prima Vizus. Rodiče, kteří projevili zájem o vyšetření přístrojem PlusOptix prosíme o úhradu 150,- Kč, bude se předávat při vyšetření. Výsledek obdrží MŠ do 2 týdnů jmenovitě v zalepených obálkách, které předáme rodičům.
Jako první budou vyšetřeny děti z naší třídy, jelikož budeme v 9.00 hodin odcházet na MHD (plavání).