Třídu „Sluníčka“ navštěvují děti ve věku od 2 do 4 let.

Charakteristika třídy:

Učitelky:

Mgr. Dana Hácová
Helena Sachrová
Petra Pohnánová – asistentka pedagoga
Beata Odstrčilová – chůva

Doplňkový program:

Adaptace na nové prostředí
Se Sokolem do života – https://www.sesokolemdozivota.cz/
Projektové dny
Kulturní akce dle aktuální nabídky

Třídní vzdělávací program:

Aktuality:

Co se učíme: