Třídu „Sluníčka“ navštěvují děti ve věku od 2 do 4 let.

Charakteristika třídy:

Učitelky:

Helena Sachrová
Jarmila Ohlídalová

Doplňkový program:

Adaptace na nové prostředí
Canisterapie
Projekt Se Sokolem do života – https://www.sesokolemdozivota.cz/
Projektové dny
Kulturní akce dle aktuální nabídky

Třídní vzdělávací program:

Aktuality: