Třídu „Sluníčka“ navštěvují děti ve věku od 2 do 4 let.

Charakteristika třídy:

Učitelky:

Klára Kyvalová
Jolana Drabiščáková

Doplňkový program:

Adaptace na nové prostředí
Canisterapie
Projekt Se Sokolem do života
Projektové dny
Kulturní akce dle aktuální nabídky

Třídní vzdělávací program: