Děti se učí řešit labyrinty, které samy sestavily z kostek. Pohyb v labyrintu provádějí kuličkou nebo autíčkem a popisují, kudy se právě pohybují.

Rozvoj logického myšlení spadá do oblasti matematické pregramotnosti a týká se předmatematických představ v předškolním vzdělávání. Ty prolínají téměř všemi aktivitami a činnostmi v životě dítěte. Váže se jak na běžný život dítěte, tak i na jeho činnosti v MŠ.