Vážení rodiče, přátelé školy, milé děti,
Den otevřených dveří v Mateřské škole u Tenisu bude odložen.
O termínu konání vás budeme samozřejmě informovat.
Velikonoční jarmark je zrušen.

Tento krok jsme učinili v závislosti na vyvíjející situaci kolem výskytu koronaviru a s tím spojená mimořádná preventivní opatření.

Děkujeme vám za přízeň! ❤️❤️❤️