Děkujeme těmto dárcům za sponzorské dary, Vaši pomoci si moc vážíme!

rok 2018

  • Mgr. Kožuch Vít 2500,-
  • Čespiva Lukáš 3500,-
  • Berger Jan 500,-
  • Mgr. Hácová Dana 1500,-
  • Kohoutová Eva 500,-
  • Horák Jaromír 3000,- (věcný dar-pianino)