Se Sokolem do života

OP VVV II

OP VVV I

Celé Česko čte dětem

Podpora logopedické prevence k předškolnímu vzdělávání v roce 2014

Projekt dietního stravování

Sběr papíru, starých baterií v základních a mateřských školách na území města Přerova