• OP VVV I
  • Celé česko čte dětem
  • Podpora logopedické prevence k předškolnímu vzdělávání v roce 2014
  • Projekt dietního stravování
  • Sběr papíru, starých baterií v základních a mateřských školách na území města Přerova