UČÍME SE STŘÍHAT – Jak na to? ✂

Vážení rodiče, osvojit si stříhání je důležitá dovednost pro Vaše dítě. Při nácviku se dítě učí zvládat manipulaci s nůžkami, dochází k postupnému zpřesňování koordinace zraku a pohybu rukou a současně ke koordinaci pravé a levé ruky. Nezbytné je stříhání často procvičovat a dovednost tak postupně upevňovat a zdokonalovat. U Read more…

Mámo, táto, procvičuj se mnou – grafomotorické cvičení na uvolňování ramenního kloubu: horní oblouk (deštník, krtčí hromádka, žabí skoky)

Další cvik na uvolňování ramenního kloubu – horní oblouk. Není cílem dodržovat přesnou linii pomalým a trhavým pohybem, ale pohyb provádíme plynule a zlehka. Dbáme na nacvičování správného držení pastelky – špetkovitý úchop třemi prsty. Nesprávné držení opravujeme.