👸🏻 Princeznička na bále – říkanka

Princeznička na bále Princeznička na bále,poztrácela korále.Její táta, mocný král,Honzíka si zavolal. Honzíku, máš na mále!Přines nám ty korále!Honzík běžel za horynakopal tam brambory. Vysypal je před krále,tu máte ty korále!Větší už tam neměli,ty už snědli v neděli. Touto říkankou motivujeme děti k rozvoji matematické pregramotnosti. Neboť je motivační a Read more…

“ Výlet do Země Zdraví „

12. 2. 2020 si s dětmi v MŠ uděláme další projektový den. Budeme poznávat ovoce různými smysly, z bramborových tiskátek si k tomuto stolování vyrobíme prostírání a také si zaletíme do “ Země Zdraví. “ Potkáme spoustu kamarádů, kteří nám poradí, jak o sebe máme pečovat, abychom byli stále zdraví.