Princeznička na bále

Princeznička na bále,
poztrácela korále.
Její táta, mocný král,
Honzíka si zavolal.

Honzíku, máš na mále!
Přines nám ty korále!
Honzík běžel za hory
nakopal tam brambory.

Vysypal je před krále,
tu máte ty korále!
Větší už tam neměli,
ty už snědli v neděli.

Touto říkankou motivujeme děti k rozvoji matematické pregramotnosti. Neboť je motivační a hned po ní s dětmi korále počítáme, dle instrukcí rozdělujeme, třídíme, ubíráme, přidáváme, …